از سوی دیگر تمایل شرکت های ذغال سنگی در شرایطی به سمت صادرات سوق پیدا کرده است که نیاز داخل کشور حتی در شرایط کنونی برآورده نمی شود و به نظر می رسد با توجه به مازاد تقاضا و محدودیت عرضه...

بورس۲۴ : ذغال سنگ به عنوان ماده اصلی در تولید فولاد به روش کوره بلند است و از آنجا که ذوب آهن تنها تولید کننده عمده فولاد به این روش در کشور محسوب می شود، شرکت های ذغال سنگی با یک خریدار انحصاری روبه رو هستند که مواد اولیه را به نرخی کنترل شده خریدار است. ذغال سنگ نگین طبس در طی ماه های اخیر پس از افزایش نرخ فروش مطابق دستور وزارت خانه با رشد سودآوری و افزایش حاشیه سود مواجه شد که نتیجه آن را می توان در پوشش 95 درصد فروش در عملکرد 11 ماهه مشاهده کرد. این در حالی ست که شرکت های تولید کننده ذغال سنگ در پی ایجاد کانالی برای صادرات محصولات خود هستند که به دو برابر قیمت داخلی میسر خواهد بود و اولین محموله نیز در زمستان ارسال گردید. این شرکت ها در حالی سال بعد بخشی از نیاز داخل را تامین خواهند کرد که زرند کرمان به عنوان دومین فولادساز با تکنولوژی کوره بلند وارد مدار خواهد شد و انحصار خریدار به پایان خواهد رسید. از سوی دیگر تمایل شرکت های ذغال سنگی در شرایطی به سمت صادرات سوق پیدا کرده است که نیاز داخل کشور حتی در شرایط کنونی برآورده نمی شود و به نظر می رسد با توجه به مازاد تقاضا و محدودیت عرضه، روی دیگر سکه برای شرکت های این صنعت در حال پدیدار شدن است.
این گونه به نظر می رسد که کنترل بهای تمام شده و رشد نرخ فروش می تواند برای سال 97، کطبس را بیش از قبل مورد توجه قرار دهد و سودآوری این شرکت و سایر شرکت های گروه در صورت تغییر رویه قیمت گذاری با اهرم بالای سودآوری مواجه خواهد شد.
در نمودار روند قیمتی ماهانه به خوبی گویای جهش نسبت به متوسط قیمت بودجه و عملکرد سالانه می باشد که همین موضوع، محرک تعدیل سود برای بودجه سال جاری نیز خواهد بود.