رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: آیین نامه مجوز طرح ترافیک فروردین تدوین و در اردیبهشت اجرا می‌شود.

به گزارش بورس۲۴ ، محمد علیخانی اظهار کرد: آیین نامه مجوز طرح ترافیک در فروردین ماه تدوین و در اردیبهشت اجرا می‌شود. دستورالعمل و آیین نامه این طرح در کمیسیون عمرن و حمل و نقل تهیه و آماده خواهد شد و شهرداری موظف است طبق این دستورالعمل اقدام کند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری موظف است از محل سهمیه طرح ترافیک که سه درصد است آن را به موارد خاص اختصاص دهد.

علیخانی با اشاره به اجرای طرح ترافیک 97 گفت: دیگر برای این طرح به صورت سالیانه از افراد متقاضی پول دریافت نمی شود و متقاضیان باید روزانه نسبت به پرداخت تعرفه ترافیک برای ورود به طرح اقدام کنند.

وی گفت: در طرح ترافیک جدید، ساعت طرح ترافیک جدید 6:30 صبح تا 19 خواهد بود و پنج شنبه‌ها طرح اجرا نمی‌شود.

منبع: تسنیم