عباس نعیمی جانشین مدیر عامل و معاونت امور شرکت های گروه توسعه ملی در خصوص آگهی های اخیر این مجموعه و برنامه های آتی گروه توسعه ملی به بورس ٢۴ گفت: بلوک های مختلفی را تاکنون آگهی کرده ایم و اخیرا در تاریخ ١٣ اسفند ٧۵.۵۶ درصد از بلوک سرمایه گذاری توسعه ملی ، در تاریخ ٩ اسفند بلوک ١۵.۴٨ درصدی شرکت دوده صنعتی و بلوک ۶٧ درصدی شرکت صنعتی و معدنی را نیز آگهی کرده ایم...

بورس۲۴ : براساس مواد 16و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بانک ها موظف به فروش دارایی های مازاد خود و خروج از بنگاه داری هستند با این شرایط شاهد عرضه های یکی پس از دیگری شرکت های وابسته به بانک ها هستیم.

براین اساس بانک ملی هم این اقدام را کلید زده و برنامه واگذاری بنگاه های خود را اعلام کرده است.

گروه توسعه ملی یکی از بنگاه های اقتصادی وابسته به سیستم بانکی است که اخیرا از سوی بانک ملی آگهی شده است و گروه توسعه ملی نیز در راستای قانون رفع موانع تولید آگهی واگذاری برخی دارائی ها را حسب قانون به اطلاع بازار سهام رسانده است.

عباس نعیمی جانشین مدیر عامل و معاونت امور شرکت های گروه توسعه ملی در خصوص آگهی های اخیر این مجموعه و برنامه های آتی گروه توسعه ملی به بورس۲۴ گفت: بلوک های مختلفی را تاکنون آگهی کرده ایم و اخیرا در تاریخ 13 اسفند 75.56 درصد از بلوک سرمایه گذاری توسعه ملی ، در تاریخ 9 اسفند بلوک 15.48 درصدی شرکت دوده صنعتی و بلوک 67 درصدی شرکت صنعتی و معدنی را نیز آگهی کرده ایم.

وی ادامه داد: با توجه به مذاکرات انجام شده بلوک «شدوص» مشتری دارد و در تاریخ عرضه امیدواریم بدون مشکل فروخته شود تاثیر فروش این بلوک بر عملکرد شرکت حدودا 2 ریال است.

نعیمی گفت: بلوک 67 درصدی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی برای فروش در تاریخ 22 اسفند آگهی شده است، که خوشبختانه این بلوک نیز مشتری دارد و امیدواریم حداقل با قیمت پایه فروخته شود، نهایی شدن فروش این بلوک بیش از 600 میلیارد تومان برای مجموعه سود خواهد داشت، به عبارتی فروش این بلوک به ازای هر سهم35 تومان سود عاید شرکت خواهد کرد و قریب به 65 درصد تعدیل مثبت در این فروش در پیش بینی فعلی محقق می شود. البته این امر در صورتی که خریدار بتواند مدارک لازم را در سال جاری ارائه کند در صورت های سود و زیان امسال آورده خواهد شد در غیر این صورت جز عایدی سال 97 در نظر گرفته خواهد شد.

وی در خصوص واگذاری بلوک وتوسم هم گفت: این بلوک نیز آگهی شده است اما تاکنون مذاکره جدی برای این واگذاری انجام نشده است و امیدواریم در روز مورد نظر خریداران رقابتی برای خرید داشته باشند.

نعیمی همچنین به تغییر استراتژی شرکت هم اشاره کرد و گفت: با تغییر روشی که دادیم سهام شرکت های غیر مدیریتی مانند جم و فارس را فروختیم و سهام مدیریتی مانند شازند را خریدیم و از این تغییر استراتژی ، نگرانی بابت تحقق سود پیش بینی شده را بدون در نظر گرفتن کسری حدود 120 میلیارد تومان حاصل از فروش سرمایه گذاری ها برطرف کرده و هر آنچه که در این مدت به فروش برسانیم به عنوان تعدیل مثبت خواهد بود.

وی در خصوص زمان عرضه اولیه شفا دارو هم اینطور گفت: شفا دارو چهارشنبه همین هفته عرضه اولیه خواهد شد، برخی ایرادات در خصوص گزارش تفصیلی بود که این ایرادات در حال برطرف شدن است و مشکل خاصی برای عرضه اولیه وجود ندارد. بورس تا پایان سال جاری کلا دو عرضه اولیه خواهد داشت که یکی شفا داروست، ارزش این واگذاری 40میلیارد تومان خواهد بود و قیمت عرضه زیر 500 تومان خواهد بود با توجه به محاسباتی که صورت گرفته قیمت عرضه حدودا 60 درصد NAV شرکت خواهد بود.