مبینا بنی اسدی مدیر روابط عمومی شرکت فراوبرس ایران در خصوص توقف برخی نماد های مورد توجه فرابورس به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: نماد معاملاتی موسسه مالی و اعتباری ملل با نظر سازمان بورس و اوراق بهادار همچون سایر نمادهای بانکی، تعلیق شده است و زمان تعلیق این نماد نیز به پیش از اجرای دستورالعمل جدید در خصوص توقف و بازگشایی نمادها در بورس تهران و فرابورس ایران بازمی‌گردد...

بورس۲۴ : با نظر سازمان بورس و اوراق بهادار برخی از نمادهای بانکی مدت هاست که متوقف هستند و با وجود دستور العمل جدید مبنی بر بازگشایی سریع شرکت ها، این موسسات و بانک ها به دلایلی که از گذشته گریبان گیر آن بودند، بازگشایی نخواهند شد. موسسه ملل از جمله شرکت هایی است که بازگشایی آن بر عهده نهاد نظارتی بازار سرمایه قرار گرفته و احتمالا باید پس از ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی بازگشایی شود.

همچنین دو شرکت مورد توجه بازار یعنی "تپکو" و "کیسون" که مدتی است متوقف شده اند،  درگیر مراحل گزارش دهی و افزایش سرمایه هستند که پس از انجام مراحل اداری بازگشایی خواهند شد.

مبینا بنی اسدی مدیر روابط عمومی شرکت فراوبرس ایران در خصوص توقف برخی نماد های مورد توجه فرابورس به خبرنگار بورس۲۴ گفت: نماد معاملاتی موسسه مالی و اعتباری ملل با نظر سازمان بورس و اوراق بهادار همچون سایر نمادهای بانکی، تعلیق شده است و زمان تعلیق این نماد نیز به پیش از اجرای دستورالعمل جدید در خصوص توقف و بازگشایی نمادها در بورس تهران و فرابورس ایران بازمی‌گردد.

وی گفت:  تصمیم‌گیری در خصوص بازگشایی این نماد و سایر نمادهای بانکی تعلیق‌شده صرفا برعهده سازمان بورس و اوراق بهادار است.

از ارائه اطلاعات  "تپکو" تا افزایش سرمایه "کیسون" ...

بنی اسدی در مورد نماد "تپکو" گفت: نماد معاملاتی تولید تجهیزات‌ سنگین ‌هپکو به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی6 ماهه حسابرسی‌شده و صورت‌های مالی 9 ماهه حسابرسی‌نشده متوقف شده است و به محض آنکه این اطلاعات از سوی شرکت منشر شود نماد آن بازگشایی خواهد شد.

از این مقام مسئول در فرابورس ایران در مورد علت توقف نماد کیسون پرسیدیم که گفت: نماد معاملاتی کیسون نیز در حال حاضر متوقف است، این شرکت در حال افزایش سرمایه بوده و روند اعمال آن در سیستم باید صورت گیرد که پس از اعمال افزایش سرمایه کیسون، نماد آن در بازار فرابورس ایران بازگشایی می‌شود.