​افزایش نرخ در همه محصولات شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس موجب شد شاهد رشد مثبت فعالیت شرکت ها باشیم.