به گزارش بورس٢۴، به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند در روز چهارشنبه مورخ ١۶ /١٢ /١٣٩۶ تعداد ٠٠٠ر٩۴٣ر١١٧ سهم معادل ١٠ درصد از سهام شرک سرمایه گذاری شفادارو به عنوان پانصدوشانزدهمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی " گروه" ساخت سایر محصولات شیمیایی " و طبقه " ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی " در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد "شفا" به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.