به گزارش بورس٢۴،بانک تجارت بلوک ٢.٧ درصدی سهام فولاد مبارکه با قیمت پایه هر سهم ٣٢۴ تومان و بلوک ١.٧ درصدی سهام پتروشیمی شیراز با قیمت پایه هر سهم ٣٠۶ تومان و بلوک حدود١.٢ درصدی سهام پتروشیمی پردیس را با قیمت پایه هر سهم ٨٨٢ تومان را همگی در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه بر روی میز فروش می برد.