به گزارش بورس٢۴، پتروشیمی غدیر به عنوان یکصد و هفتادو سومین نماد معاملاتی در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج نماد شد. لازم به ذکر است، این شرکت با نماد شغدیر و در گروهمحصولات شیمیایی جای گرفته است.