به گزارش بورس٢۴، خصوصی سازی به وکالت از طرف شرکت سرمایه گذاری های خارجی بلوک ١١.۴ درصدی سهام بیمه اتکایی امین را به فروش خواهد رساند. گفتنی است، این بلوک در تاریخ بیست و هشتم اسفند ماه با شرایط ذیل عرضه می شود.