میزان بارش‌های ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری تا روز گذشته به ۸۷.۹ میلی‌متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۴۰.۵ درصدی داشته است.

به گزارش بورس۲۴ ، مجموع بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 96) تا ساعت 18:30 روز یازدهم اسفندماه به 87.9 میلیمتر رسید.

ثبت 87.9 میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته 147.7 میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش 40.5 درصدی بارشها در سال جاری است.

همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه در 49 سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط 153.6 میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش 42.8 درصدی بارش‌ها در سال آبی 97 ــ 96 حکایت دارد.

در این مدت پربارش ترین نقطه کشور "محمودآباد - هراز" در استان مازندران با ثبت 839.7 میلیمتر بارش و کم‌بارش ترین نقطه کشور "هوشک-سراوان" در استان سیستان و بلوچستان با ثبت 3.3 میلیمتر بارش بوده است.

منبع: تسنیم