بورس ٢۴ : هفته پیش بود که حجت اله صیدی مدیرعامل جدید بانک صادرات ایران بهبود وضعیت گزارشگری «وبصادر» را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های محوری خود اعلام کرد.او گفته بود «به محض حضور در بانک صادرات تکلیف کردم که گزارش های معوق بانک از جمله صورت های مالی ۶ و ٩ ماهه به بازار سهام ارائه شده و گزارش تفسیری مدیریت هم که برای بازگشایی نماد لازم بود در کدال منتشر شود؛الان هم هر گزارشی که بورس به آن نیاز داشته باشد را به بازار ارائه خواهیم کرد.»او همچنین گفت:«در اواخر سال ٩٧ بانک صادرات از زیان فاصله گرفته و به نقطه سر به سر می رسد و در سال ٩٨ در عملیات به سود خواهد رسید» در واقع از رخدادهای مهمی که بانک صادرات طی یک ماه اخیر با آن مواجه شده سرعت انتشار گزارش هاست چه گزارش های عملکرد ماهانه و چه صورت های مالی میاندوره ای ؛ به طوری که «وبصادر» هم گزارش های ماهانه خود را تا عملکرد دی ماه به روز رسانی کرده و هم صورت های مالی ۶ و ٩ ماهه خود را به بازار گزارش کرده است. در گزارش های اخیر بانک صادرات ایران چند نکته مهم را شاهد هستیم که می تواند امیدواری ها به تحقق وعده مدیرعامل جدید در خصوص رسیدن به سود عملیاتی در سال ٩٨ را به واقعیت نزدیک کند...

بورس۲۴ : هفته پیش بود که حجت اله صیدی مدیرعامل جدید بانک صادرات ایران بهبود وضعیت گزارشگری «وبصادر» را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های محوری خود اعلام کرد.او گفته بود «به محض حضور در بانک صادرات تکلیف کردم که گزارش های معوق بانک از جمله صورت های مالی 6 و 9 ماهه به بازار سهام ارائه شده و گزارش تفسیری مدیریت هم که برای بازگشایی نماد لازم بود در کدال منتشر شود؛الان هم هر گزارشی که بورس به آن نیاز داشته باشد را به بازار ارائه خواهیم کرد.»او همچنین گفت:«در اواخر سال 97 بانک صادرات از زیان فاصله گرفته و به نقطه سر به سر می رسد و در سال 98 در عملیات به سود خواهد رسید»

در واقع از رخدادهای مهمی که بانک صادرات طی یک ماه اخیر با آن مواجه شده سرعت انتشار گزارش هاست چه گزارش های عملکرد ماهانه و چه صورت های مالی میاندوره ای ؛ به طوری که «وبصادر» هم گزارش های ماهانه خود را تا عملکرد دی ماه به روز رسانی کرده و هم صورت های مالی 6 و 9 ماهه خود را به بازار گزارش کرده است.

در گزارش های اخیر بانک صادرات ایران چند نکته مهم را شاهد هستیم که می تواند امیدواری ها به تحقق وعده مدیرعامل جدید در خصوص رسیدن به سود عملیاتی در سال 98 را به واقعیت نزدیک کند:

1-بانک صادرات در عملکرد 3 ماهه امسال با کاهش 14 درصدی زیان به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است.

2-بزرگترین بانک بورس در عملکرد 6 ماهه با کاهش 18 درصدی زیان به نسبت 6 ماهه سال قبل مواجه شده است.

3-«وبصادر» در عملکرد 9 ماهه با کاهش قابل توجه 31 درصدی زیان به نسبت 9 ماهه سال قبل همراه شده و در نتیجه احتمال کاهش زیان 12 ماهه امسال به نسبت سال قبل وجود دارد و حتی می توان به رشد حداقلی این زیان در سال 97 خوشبین بود ، به عبارتی این روند کاهشی زیان های دوره ای ، خود بهبود روند عملکردی بانک صادرات را در آینده حکایت می کند.

روند کنترلی هزینه ها که در جدول ذیل منعکس شده خود نشانه خوبی به شمار می رود و در صورتی که بانک موفق به جذب منابع بیشتری شده و بتواند بدهی خود به بانک مرکزی را کاهش دهد با کاهش هزینه های مالی که در 9 ماهه امسال به سطح 1510 میلیارد تومان رسیده تحول خوبی در کاهش زیان دهی خود ایجاد خواهد کرد.

همان طور که در جدول ذیل قابل مشاهده است ، بانک صادرات در سرفصل درآمدی نیز عملکرد قابل اعتنایی داشته و در حالی که سود تسهیلات اعطایی بانک با رشد 19 درصدی همراه شده است ، سود پرداختی به عنوان هزینه اصلی بانک به سپرده گذاران کاهش 2 درصدی را نشان می دهد که در صورت ادامه مدیریت منابع با همین شیب ، امیدها به کاهش بیش از پیش زیان بانک صادرات افزایش خواهد یافت.

اما بانک با زیان انباشته سنگینی همراه است و در این خصوص باید به دنبال فروش دارایی ها و شناسایی سود های غیر عملیاتی به منظور جلوگیری از رشد بیش از پیش زیان خود باشد با توجه به حجم دارایی های سنگین بانک و طبق اظهارات اخیر مدیرعامل ، اجرایی شدن فروش دارایی های مازاد در سال 96 دور از ذهن نیست.

بررسی های بورس۲۴ نشان می دهد : در خصوص بانک صادرات دو نکته منفی وجود دارد که حل یا مقابله با آن ها فرای توان مدیریتی بانک است.

اول افزایش نرخ سود بانکی و جذب منابع با نرخ 20 درصد است ، حال آن که نرخ سود تسهیلات در سطح 18 درصد است و این تحمیل پرداخت سود 20 درصدی از سوی دولت ، سبب افزایش بهای تمام شده پول در بانک می شود.

دوم رشد 40 درصدی مطالبات از دولت طبق جدول ذیل است که بانک برای وصول آن به صورت املاک و شرکت های دولتی یا اوراق اسناد خزانه اسلامی باید هر چه سریع تر اقداماتی را انجام دهد.