به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروز حقوقی ها کمی فعال تر ظاهر شده و خریدهای بهتری انجام دادند. امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن اقدام به خرید بیش از ٣.٨ میلیون سهم از سهام ایران خودرو نمود. اما این روزها بانک انصار که به جمع سهامداران بالای ١ درصد شهداب پیوسته در حال افزایش سهام خود در این شرکت غذایی می باشد.