مجمع عادی به طور فوق العاده بانک صادرات صبح امروز با حضور بیش از ٨٢ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد.