سید کاظم چاووشی مدیر مالی بانک ملت در خصوص دستور العمل افزایش نرخ سود در عرضه گسترده گواهی سپرده در شبکه بانکی به بورس ٢۴ گفت: پیرو مصوبه شهریور ماه سال جاری که ابلاغ شد، قرار شد تا بانک ها نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی را رعایت کنند، بر این اساس نرخ سود سپرده کوتاه مدت ١٠ درصد ، بلند مدت١۵ درصد و گواهی سپرده ١۶ درصد تعیین شد با این تدبیر و حمایت سیستم بانکی از این مصوبه قیمت تمام شده پول کنترل شده بود و در حقیقت حداقل بانک ملت، هم قیمت تمام شده را کاهش داد و هم جذب منابع خوبی داشت. امسال با توجه به شرایطی که در نرخ ارز رخ داده و نگاهی که در بانک ملت حاکم شده برای کاهش قیمت تمام شده پول و طبق آمار منتشر شده از سوی بانک نرخ تمام شده نزولی بوده و قیمت بهره ای پول به ١٣.٨٨ درصد رسیده است، موفقیت بزرگی است و با توجه به این شرایط انتظار سود خوبی را داریم و امیدوارم سود ١٣٨ ریالی بر اساس پیش بینی در پایان سال محقق شود.

بورس۲۴ : تابستان سال جاری بود که دولت با عزم جدی اعلام کرد که نرخ سود سپرده های دولتی به 15درصد کاهش می یابد، این دستور العمل ادامه دار بود تا روزی که قیمت دلار با سرعت بالا روند صعودی در پیش گرفت و دولت نیز مهلتی دوهفته ای برای عرضه گواهی سپرده 20 درصدی صادر کرد.

بورس۲۴ نتایج این تصمیم گیری را بر صنعت بانکداری بررسی کرده است و در گفت و گو با سید کاظم چاوشی مدیر مالی بانک ملت به این موضوع پرداخته است.

سید کاظم چاووشی مدیر مالی بانک ملت در خصوص دستور العمل افزایش نرخ سود در عرضه گسترده گواهی سپرده در شبکه بانکی به بورس۲۴ گفت: پیرو مصوبه شهریور ماه سال جاری که ابلاغ شد، قرار شد تا بانک ها نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی را رعایت کنند، بر این اساس نرخ سود سپرده کوتاه مدت 10 درصد ، بلند مدت15 درصد و گواهی سپرده 16 درصد تعیین شد با این تدبیر و حمایت سیستم بانکی از این مصوبه قیمت تمام شده پول کنترل شده بود و در حقیقت حداقل بانک ملت، هم قیمت تمام شده را کاهش داد و هم جذب منابع خوبی داشت.

هزینه پول در صنعت بانکداری بالا رفت...

وی ادامه داد: با این دستور العمل جدید که گواهی سپرده بشود 20 درصد، نرخ سود گواهی سپرده از 16 به 20 درصد رسید و قیمت تمام شده پول در صنعت بانکداری مجددا افزایشی شد و این بستگی به بانک ها  دارد که چه میزان از این محل منابع جذب کنند.

چاوشی گفت: در نتیجه کلیت این موضوع منجر می شود تا هزینه پول در صنعت بانکداری افزایش داشته باشد و بهای تمام شده آن افزایش یابد،با این اتفاق می توان این انتظار را داشت که سود آوری بانک ها کاهش داشته باشد و اگر بانکی زیان ده است افزایش زیان داشته باشند و اثرات نامطلوبی روی صورت های مالی  و سود آوری بانک ها دارد.

سود سپرده  هم تغییر می کند ؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا این دستور العمل منجر به بالا بردن نرخ سود های بانکی هم خواهد شد یا خیر گفت: با توجه به بخش نامه بانک مرکزی که اجازه  داده از محل گواهی سپرده با نرخ بیست درصد منابع جذب کنند بعید است در این دو هفته ای که مجوز دارند تغییری در نرخ سپرده داشته باشند.

چاوشی ادامه داد: بانک ها دو دسته  اند یک دسته بانک هایی که از نظر منابع نزد بانک مرکزی مشکلی نداشتند و به اصطلاح قرمز نیستند از جمله بانک ملت .گروه دیگر بانک هایی هستند که مشکلاتی را دارند و حسابشان منفی است و مشمول جریمه 34 درصدی اضافه برداشت بانک مرکزی شده اند، داستان این دو بانک جداست بانک هایی که مشکلات نقدینگی داشتند فضا برایشان باز است تا جذب نقدینگی کنند. در مجموع عموما این اقدام منجر به افزایش  بهای تمام شده می شود.

آیا نرخ 20 درصدی گواهی سپرده تمدید می شود....

مدیر مالی بانک ملت در پاسخ به این سوال که آیا بعد از دو هفته فروش گواهی سپرده تمدید می شود ، گفت: امیدوارم  که این اتفاق رخ ندهد چرا که بانک های معتبر خیلی از این موضوع خوشحال نیستند ، اما الزامات بانک مرکزی است تا منابع مازاد از طریق بازار پول جذب شود.

نرخ سود بانکی را چه می شود؟

وی در این خصوص که آیا نرخ سود بین بانکی در اثر این دستور العمل دچار تغییر می شود یا خیر گفت: در بازار بین بانکی ناظر بانک مرکزی است و منطق موجود در این بازار این است که بانک ها پول مازاد را در بازار بین بانکی می فروشند. در نتیجه منطقی این است که پول های مازاد در بازار بین بانکی به فروش برسد، در حال حاضر آخرین واحد های  پولی که جذب می شود با نرخ 20 درصد است و در بازار بین بانکی حداقل سود باید تا بیست درصد برسد چرا که سپرده هایی که جذب می شود عملا مشمول یک سپرده قانونی می شود و عملا  قیمت تمام شده سپرده بالاتر می رود  و اگر  پول با نرخ 20 درصدی جذب کنیم با در نظرگرفتن این موضوع که نرخ سپرده قانونی بلند مدت برای بانک ملت  12.2 درصد است، برای مثال قیمت تمام شده می شود حدود 22 درصد ؛در نتیجه از منظر اقتصادی نرخ سود در بازار بین بانکی به بیش از 20 درصد می رسد و تا چند وقت قبل که این نرخ ها تغییر نداشت بین بانکی 18 درصد بود.

بانک ملت سود می سازد...

وی در خصوص آخرین وضعیت سود و زیان بانک ملت هم گفت:  امسال با توجه به شرایطی که در نرخ ارز رخ داده و نگاهی که در بانک ملت حاکم شده برای کاهش قیمت تمام شده پول  و طبق آمار منتشر شده از سوی بانک نرخ تمام شده نزولی بوده و قیمت بهره ای پول به 13.88 درصد رسیده است، موفقیت بزرگی است و با توجه به این شرایط انتظار سود خوبی را داریم و امیدوارم سود 138 ریالی بر اساس پیش بینی در پایان سال محقق شود.

وی در پایان گفت: با توجه به شرایط حال حاضر این انتظار وجود دارد که صورت های مالی بانک پایان سال با سود خوبی بسته شود.