رشد قابل توجه قیمت مسکن در ماه های اخیر و واکنش های عمومی در بازار از بابت عدم رضایت خریداران از سطح قیمت ها، بر انتظارات برای ادامه رونق در سال ٩٧ به شدت تاثیر گذاشته است. در حالت طبیعی، رونق معاملات باید حداقل یکسال و نیم ادامه پیدا کند. اما اکنون که تورم مسکن در فاصله کم، به مقدار قابل توجه رسیده و برداشت عمومی آن است که این شرایط باعث کاهش دوره رونق شده است...

بورس۲۴ : فعالان بازار مسکن انتظار دارند رونق معاملات مسکن تا قبل از شروع نیمه دوم سال 97، به پایان برسد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با انجام یک نظرسنجی درباره انتظارات در بازار ملک بابت حد و حدود رونق معاملات، در تشریح نتایج این نظرسنجی اعلام کرد: 63 درصد از شرکت کننده ها در نظرسنجی معتقدند رونق معاملات مسکن در نیمه سال آینده متوقف می شود و بازار به رکود می رسد اما 20 درصد دیگر از نظردهنده ها، کل سال 97 را برای بازار مسکن، سال رونق عنوان می کنند. در این میان، کمترین انتظار، ادامه رونق در سال 98 است. 7 درصد افراد امید دارند بازار مسکن در اوایل سال 98 نیز رونق داشته باشد اما 10 درصد دیگر، حتی نیمه دوم سال 98 را نیز رونق تصور می کنند.

این نظرسنجی توسط بهروز ملکی انجام شده است.

برداشت کارشناسی از نتیجه این نظرسنجی بیانگر آن است که رشد قابل توجه قیمت مسکن در ماه های اخیر و واکنش های عمومی در بازار از بابت عدم رضایت خریداران از سطح قیمت ها، بر انتظارات برای ادامه رونق در سال 97 به شدت تاثیر گذاشته است. در حالت طبیعی، رونق معاملات باید حداقل یکسال و نیم ادامه پیدا کند. اما اکنون که تورم مسکن در فاصله کم، به مقدار قابل توجه رسیده و برداشت عمومی آن است که این شرایط باعث کاهش دوره رونق شده است.