مجمع عادی به طور سالانه شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه با حضور بیش از ٧٠ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد.