به گزارش بورس ٢۴، بازار امروز اگرچه کم رونق بود اما حقوقی ها همچنان به خریدهای خود ادامه دادند امروز سرمایه گذاری سمند عمده فروشنده حقوقی در نماد ایران خودرو دیزل بود. اما سرمایه گذاری پویا امروز نزدیک به ١ درصد از سهام ریشمک را در بازار عرضه و به فروش رساند.