روز گذشته شاهد انتشار دو گزارش یکماهه از بانک تجارت بودیم که این گزارش ها مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت ٩۶ بود.در این گزارش ها درآمدها و هزینه های بانک مورد افشا قرا گرفت و به نوعی می توان خوداظهاری انفعالی را در این گزارش ها مشاهده کرد. چرا که در هیچیک از این دو گزارش دخل و خرج بانک جور در نمی آید و به اصلاح باید گفت که این بانک در این دو ماه از جیب هزینه کرده است، آن هم چه هزینه سنگینی!!

بورس۲۴ : روز گذشته شاهد انتشار دو گزارش یک ماهه از بانک تجارت بودیم که این گزارش ها مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت 96 بود.در این گزارش ها درآمدها و هزینه های بانک مورد افشا قرار گرفت و به نوعی می توان خوداظهاری انفعالی را در این گزارش ها مشاهده کرد. چرا که در هیچیک از این دو گزارش دخل و خرج بانک جور در نمی آید و به اصلاح باید گفت که این بانک در این دو ماه از جیب هزینه کرده است، آن هم چه هزینه سنگینی!!

آنچه از گزارش ماه فروردین این بانک بر می آید، درآمد 236 میلیارد تومانی بانک در ماه نخست سال از طریق سود حاصل از ارائه تسهیلات بوده است. این در حالی است که در همین ماه، بانک تجارت چیزی در حدود 1201 میلیارد تومان بابت سپرده گذاری مردم و دستگاه ها به آن ها سود پرداخت نموده است! اینجاست که سیاست های نادرست بانکی، عدم توانایی نظارت دقیق بانک مرکزی بر بانک ها، رقابت بی فایده بانک ها برای جذب مشتری و ارائه سود های نجومی به آن ها، کار حساب و کتاب بانک ها در ترازسازی دخل و خرج را خراب می کند و آن ها از منابع ذخیره و سودهای ذخیره خود هزینه می کنند و سایه سنگین ورشکستگی همیشه به دنبال چنین بانک هایی حرکت می کند.

جدول درآمدها طی ماه فروردین

جدول هزینه های بانک طی ماه فروردین

اما در بررسی عملکرد اردیبهشت ماه «وتجارت» می توان گفت که درآمدهای بانک در ماه اردیبهشت با افزایش همراه بوده و به 398 میلیارد تومان رسیده است. گفتنی است درآمد مربوط به سود حاصل از وام های اعطا شده در ماه اردیبهشت نسبت به فروردین با رشد 68 درصدی همراه بوده است. اما روند سپرده گذای در این بانک به نسبت با رشد ملایمی همراه بوده است ، به طوری که هزینه های بانک در بخش سود های سپرده به عدد 1240 میلیارد تومان رسیده است.

نکاتی جالبی که در این دو گزارش دیده می شود این است که عمده گرایش های مردم برای سپرده گزاری، روی گزینه های کوتاه مدت ویژه و همچنین بلند مدت یکساله متمرکز شده است. از طرف دیگر عمده درآمدهای تسهیلاتی «وتجارت» نیز روی تسهیلات مشارکت مدنی است.

جدول درآمدها طی ماه اردیبهشت

جدول هزینه های بانک طی ماه اردیبهشت

اعداد تجمیعی این دو ماه نیز جالب است مورد بررسی قرار گیرد. در همین جدول اردیبهشت ماه، ستون تجمیعی گویای این مورد است که بانک تجارت از ابتدای سال مالی (فروردین 96) تا پایان ماه اردیبهشت در مجموع چیزی حدود 635 میلیارد تومان درآمد تسهیلاتی داشته است اما هزینه کرد بانک در اعطای سود سپرده های نزد آن بانک در حدود 2440 میلیارد تومان محاسبه شد!! و این یعنی خطر.

البته نکاتی که در این گزارش ها مطرح است این است که دوره گزارشی که مورد بررسی قرار گرفته، اوج رقابت بانک ها برای جذب سرمایه مردم به هر قیمتی بوده است که سود ها حتی به بالای 28 درصد هم در برخی موارد رسیده بود. به نوعی در ادامه راه که خیلی هم دیر شده بود، سیاست کاهش نرخ سود سپرده مورد تصویب قرار گفت که البته به صورت نصفه و نیمه در حال اجرا بود تا اینکه باز هم دولت در بازار پول تغییراتی را به دلیل سیاست های ارزی ایجاد کرد. دولت در مصوبه اخیر خود تصمیماتی گرفت که چندان به دل دیگر بازارهای موازی خوش نمی آید و حتی شاید عقب گرد موقتی را در این بازارها ایجاد کند. اجرای مصوبه اخیر در خصوص اوراق سپرده گذاری 20 درصدی و باز هم رقابت تنگاتنگ بانک ها در فروش هر چه بیشتر این اوراق، نه تنها اوضاع خود آن ها را بهتر نمی کند، بلکه یک بار دیگر بازار سرمایه را در رکود نگه می دارد.