به گزارش بورس ٢۴، بازار شنبه شاهد معاملات خوبی از حقوقی ها بوده و حقوقی ها امروز حمایت خوبی از بازار به عمل آوردند. این روزها سایان توسعه سرمایه گذار با خریدهای سنگین سهامش در رایان سایپا را به سطوح ٣ درصد نزدیک کرده است. اما صندوق بانک ایران زمین که به تازگی به جمع سهامداران بالای ١ درصد کربن ایران پیوسته به خرید روزانه خود در این سهم ادامه داد.