به گزارش بورس٢۴، دو شرکت سنگ آهنی چادرملو و گل گهر مورد ارزیابی قرار گرفته اند نسبت پی بر ای پایین و رشد قیمت های فروش در راستای افزایش قیمت ارز و قیمت شمش به خصوص رشد ۵ تا ١٠ درصدی فروش محصولات در بهمن ماه به نسبت دی ماه و رسیدن به قیمت های بالای فروش سبب شده تا انتظارات بازار همچنان بر تعدیلات مجدد این شرکت ها استوار باشد. اما پتانسلی مهمتر این که برای سال آینده شرکت با توجه به دارا بودن معدن و رشد معقول هزینه ها در کنار جهش قیمت های فروش و آغاز فروش در سال ٩٧ با قیمت های بالا زمینه ساز رشد بیش از پیش سودآوری این شرکت ها خواهد شد امری که می تواند کماکان سبب رشد سودآوری و قیمتی سهام سنگ آهنی را فراهم سازد.

در حالی که متوسط قیمت فروش گندله در گل گهر در 10 ماهه 364 هزار تومان بوده این نرخ با جهش قابل توجهی در دی ماه به 453 هزار تومان و به نظر می رسد با توجه به افزایش قیمت شمش فولادی داخلی این قیمت ها به سطوح بالاتری رسیده و به نظر میرسد گل گهر برای سال جاری مهمان تعدیل مثبت دیگری و رسیدن به سود 70 الی 72 تومان باشد با چنین سودی برای امسال و جهش سود سال اینده و احتمال دست یابی به سود حداقل 85 تومان با توجه به طرح های توسعه ای این شرکت ارزش ذاتی گل گهر در سطوح 420 الی 460 تومان ارزیابی می شود.

چادرملو هم با رشد قیمتی خوبی در فروش محصولاتش مواجه شده است این شرکت عمدتا فروش داخلی داشته و از رشد قیمت داخلی شمش بهره می برد که اخیرا شاهد رشد قیمیت 5 تا 10 درصدی قیمت شمش در بهمن ماه به نسبت دی ماه بوده ایم از سوی دیگر این شرکت زنجیره خود را کامل و فولاد نیز تولید میکند این شرکت نیز برای سال جاری قابلیت تعدیل مثبت و رسیدن به سود 33 الی 35 تومانی و برای سال اینده سود 40 تا 45 تومانی را دارا بوده و به نظر می رسد با دید میان مدت بازدهی 30 تا 40 درصدی در صورت عدم افت قیمت های فروش در انتظار سهم باشد.

شرح

گل گهر

چادرملو

سود سال95

(ریال)

337

228

سود سال96

(ریال)

650

312

تغییر سود 96 به نسبت سال95

93%

37%

پوششش بودجه در 9 ماهه

67%

67%

آخرین قیمت فروش گندله

453.000

410.000

آخرین قیمت فروش سنگ اهن

283.000

265.000

اخرین قیمت معامله

(ریال)

3.507

2.090

آخرین نسبت پی بر ای

5.4

6.7

ارزش بازار

(میلیارد تومان)

10521

7002