تحلیل ، خبر و سیگنال عیدی بگیرید

به گزارش بورس٢۴، بلوک سهام بیمه آسیا توسط خصوصی سازی از سوی دولت برای بار دوم برای فروش اگهی شده تا شاید این بار بخت این بلوک بیمه ای باز شده و معامله بلوکی به سرانجام برسد.