با گذشت سه هفته از بهمن ماه بازدهی بازار سهام همچنان منفی است و شاهد افت نیم درصدی شاخص بورس هستیم ، این عدد متوسط زیان سرمایه گذاران در بهمن ماه نه چندان مطلوب بورس تهران را نشان می دهد...

بورس۲۴ : با گذشت سه هفته از بهمن ماه بازدهی بازار سهام همچنان منفی است و شاهد افت نیم درصدی شاخص بورس هستیم ، این عدد متوسط زیان سرمایه گذاران در بهمن ماه نه چندان مطلوب بورس تهران را نشان می دهد.

در روزهای سپری شده از بهمن ماه شاخص صنعت ذغال سنگ بازدهی بسیار خوب و دو رقمی 12.4 درصدی را به ثبت رسانده و به عنوان سودآورترین صنعت بورس در ماه یازدهم شناخته شده است.

بررسی بورس۲۴ حاکی از آن است : شاخص صنعت ماشین آلات که سهم های آبسال ، بوتان و تراکتورسازی را در دل خود جای داده در بهمن ماه 5.7 درصد بازدهی داشته و به عنوان دومین صنعت پربازده این ماه شناخته شده است ، در هفته اخیر رشد این شاخص معادل 0.2 درصد رقم خورده است.

در بهمن ماه اما چندرشته ای ها هم خودی نشان داده اند و بازدهی شاخص این صنعت در بورس معادل 4.8 درصد رقم خورده است ، سهام چهار هلدینگ سرمایه گذاری امید ، صندوق بازنشستگی ، سرمایه گذاری غدیر و گروه توسعه ملی در این گروه حضور دارند ، گروهی که در یک هفته اخیر با جهش 0.8 درصدی شاخص خود مواجه شده است.

بیشترین زیان اما در این مدت نصیب شاخص صنعت وسائل ارتباطی و تک سهم پارس الکتریک با عقبگرد 8 درصدی شده است.

شاخص صنعت بیمه با 6.7 درصد افت دیگر صنعتی بوده که زیان آن در میان سایر صنایع نمود بیشتری داشته است.

جدول زیر افت و خیز 39 صنعت بورسی را در روزهای سپری شده از بهمن ماه نشان می دهد:

شرح شاخص

مقدار شاخص در آخردی 96

مقدار شاخص در هفته سوم بهمن ماه

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

23380

22498

3.8%

مواد دارویی

8671

8513

1.8%

انبوه سازی

668

661

1%

رایانه

12285

12596

2.5%

ماشین آلات

16044

16962

5.7%

فرآورده های نفتی

368031

357242

2.9%

کانی فلزی

21264

20205

5%

کانی غیر فلزی

2336

2265

3%

غذایی به جز قند

3499

3346

4.4%

ذغال سنگ

1571

1766

12.4%

خودرو

17169

16552

3.6%

قند و شکر

9095

9373

3%

حمل و نقل

3771

3648

3.3%

وسایل ارتباطی

1909

1755

8%

سایر مالی

2226

2249

1%

انتشار و چاپ

209693

218335

4.1%

محصولات کاغذی

10346

10734

3.7%

فلزات اساسی

60326

59996

1%

شیمیایی

6196

6334

2.2%

دستگاه های برقی

479517

480663

0

سرمایه گذاری ها

2060

2035

1.2%

زراعت

6221

6148

1.2%

لاستیک

19721

19020

3.6%

چند رشته ای صنعتی

9396

9845

4.8%

رادیویی

1108

1120

1%

فنی مهندسی

724

726

0

کاشی و سرامیک

1805

1798

0

بیمه

4712

4397

6.7%

منسوجات

1262

1260

0

مالی

133995

128921

3.8%

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

12057

12057

0

استخراج نفت

391

399

1.4%

محصولات چرمی

2017

1998

1%

سیمان

587

581

1%

بانک ها

582

555

4.9%

برق و گاز و آب و بخار

236

232

1.7%

اداره بازارهای مالی

78

74

5.1%

اطلاعات و ارتباطات

230

230

0

شاخص کل

98817

98299

نیم درصد