به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی فن آوران نیز روند صعودی درآمد فروش محصولات خود را در عملکرد ١٠ ماهه حفظ نمود. این شرکت در مدت یاد شده موفق به کسب ٩٨٩ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد.