به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درامد فروش شرکت پتروشیمی خارگ در ٢ ماهه نخست سال روندی صعودی داشت و پس از آن با یک بار نزول مجدد به حالت صعودی بازگشت. در دی ماه این شرکت با کاهش درآمد مواجه بود. کسب درآمد ١،٣۶٠ میلیارد تومانی از فروش محصولات، حاصل کار ١٠ ماهه این شرکت می باشد.