به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی جم روند صعودی درآمد فروش خود را در ١٠ ماهه منتهی به دی تا حدودی حفظ نمود. این شرکت موفق شد در این مدت مبلغ ۴،٢٢٣ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نماید.