به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت در خصوص انتقال سهام "شرکت تولیدی موتور ، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) و "شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) از شرکتهای توسعه گستر برنا ، تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت ، پیشگامان خوراک تابان ، توسعه سرمایه رادین ، ساربان سرمایه ایرانیان و ستاره سفیران آینده توضیحاتی ارائه نمود.