به گزارش بورس٢۴، شرکت عمران و مسکن سازان ایران به عنوان یکصد و هفتاد و یکمین شرکت فرابورسی در بازار دوم و در گروه املاک و مسغلات درج نماد شد.