​افراد متقاضی سپرده خود را در حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص سپرده‌گذاری کرده و به ازای آن سود کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند که بنا به امتیاز کسب‌شده نیز به دارنده حساب، اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن تعلق خواهد گرفت.

بورس۲۴ : اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی نیز همانند اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن منتشر شد. این اوراق به زودی و در اسفند ماه قابل معامله خواهد شد. جزئیات این اوراق همانند تسه بوده و متقاضیان می توانند از بانک ملی نیز اوراق مورد نظر خود را تهیه نمایند.

رضا غلامعلی‌پور، معاون توسعه بازار فرابورس ایران در گفتگو با بورس۲۴ در خصوص پذیرش گواهی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی ایران در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس گفت: ما پیش‌تر انتشار اوراق تسهیلات مسکن را از طریق بانک مسکن داشتیم، اما بانک ملی ایران نیز پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی در مردادماه امسال این امکان را یافت تا این اوراق را همانند بانک مسکن منتشر کند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب پس از موافقت بانک مرکزی این موضوع در هیئت پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش این اوراق در فرابورس موافقت شد. بر این اساس افراد متقاضی سپرده خود را در حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص سپرده‌گذاری کرده و به ازای آن سود کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند که بنا به امتیاز کسب‌شده نیز به دارنده حساب، اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن تعلق خواهد گرفت.

وی با یادآوری اینکه حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص توسط افراد متقاضی افتتاح می‌شود و صاحبان این حساب به ازای آن سود کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند، گفت: از طرفی اوراق نیز به نام دارنده آن حساب صادر می‌شود و این اوراق مشخصات خاص خود را داشته و پس از مدت‌زمان مشخص به دارندگان این حساب‌ها تعلق می‌گیرد، سپس اطلاعات دارندگان این اوراق جهت سپرده شدن به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال می‌شود. پس از آن دارنده اوراق می‌تواند اوراق خود را در بازار به فروش برساند و یا از آن استفاده کرده و تسهیلات مدنظر را اخذ کند.

این مقام مسئول افزود: وام مسکن متناسب با تعداد اوراق، به افراد تعلق خواهد گرفت و تعداد اوراق تعلق گرفته به هر شخص تابعی از مبلغ سپرده و زمانی است که مبالغ در حساب مذکور سپرده شده است؛ در واقع این که چه میزان پول در چه بازه زمانی در بانک باقی ‌مانده بخشی از مبنای محاسبه برای مقدار اوراق خواهد بود.

معاون توسعه بازار فرابورس ایران تصریح کرد: ساختار کلی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی مشابه اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن بوده و نرخ آن نیز تابع عرضه و تقاضای آن در بازار فرابورس است و باید اذعان داشت با پذیرش اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی در فرابورس، بازار این اوراق گسترده‌تر و دست خریداران برای خرید این اوراق بازتر شده است.

این مقام مسئول بیان داشت: نتیجه این فرآیند کمک به خریداران مسکن به واسطه افزایش امکان تسهیلات‌دهی به آن‌ها است و معاملات مربوط به آن نیز اسفندماه در فرابورس ایران آغاز می‌شود، ضمن آنکه نماد این اوراق «تملی» خواهد بود.

وی تاکید کرد: مدت استفاده از این اوراق 2 سال از تاریخ انتشار یعنی معادل 24 ماه بوده و زمان استفاده از آن تا 25 ماه از تاریخ انتشار است؛ یعنی دارندگان اوراق حتی تا یک ماه پس از توقف نماد مربوط به آن اوراق در بازار فرابورس با آنکه امکان خرید و فروش ندارند اما می‌توانند با اوراق در دست خود تسهیلات مربوطه را از بانک ملی دریافت کنند.

وی در توضیح سایر ویژگی‌های این اوراق اشاره کرد: هر ورقه از اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی معادل 500 هزار تومان تسهیلات قابل دریافت بوده و تاریخ انتشار آن نیز پانزدهم هر ماه است.

اطلاعیه زیر مشخصات این اوراق را با جزئیات بیشتر نشان می‌دهد: