در حالی که عرضه ١٠ هزار تن از این محصول به نرخ پایه ١٩٨٠٠ ریال در نظر گرفته شده بود با تقاضای ۵٢ هزار تنی مواجه شد...

بورس۲۴ : طی روز جاری، تختال فولاد هرمزگان جنوب در بورس کالا مورد اقبال خریداران قرار گرفت، در حالی که عرضه 10 هزار تن از این محصول به نرخ پایه 19800 ریال در نظر گرفته شده بود با تقاضای 52 هزار تنی مواجه شد اما به دلیل عرضه 20 هزار تنی میانگین قیمت معامله به 20018 ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است متوسط نرخ تختال نسبت به آخرین معامله این محصول در دیماه نیز رشد 5 درصدی داشته است.در نمودار زیر روند قیمت ماهانه تختال هرمز در بورس کالا مشاهده می گردد.