در صورت تداوم صادرات برای ماه های بهمن و اسفند پیش بینی می گردد درآمد قابل توجه ای از محل رشد قیمت ارز و تسعیر آن در صورت های مالی ١٢ ماهه شناسایی گردد. ..

بورس۲۴ : فولاد خوزستان یکی از قطب های صنعت فولاد در کشور طی ماه های اخیر از رشد قیمت اسلب و بلوم سود مناسبی شناسایی کرده است. فخوز در ماه های گذشته علاوه بر تثبیت قیمت در بورس کالا اقدام به صادرات گسترده تر محصولات کلیدی این شرکت طی ماه های اخیر نموده است. به طوریکه بر اساس عملکرد دو ماه آذر و دی بالاترین میزان فروش از محل صادرات بلوم محقق شده است. این در حالی ست که نرخ ارز به خصوص در دیماه روند صعودی داشته و در صورت تداوم صادرات برای ماه های بهمن و اسفند پیش بینی می گردد درآمد قابل توجه ای از محل رشد قیمت ارز و تسعیر آن در صورت های مالی 12 ماهه شناسایی گردد.

لازم به ذکر است، تقاضای مناسب برای بلوم و اسلب فولاد خوزستان در بورس کالا به رشد قیمت این محصولات منجر شده است؛ به طوریکه برای روز جاری، عرضه 5 هزارتن بلوم فخوز به نرخ پایه 19800ریال در نظر گرفته شده بود که با توجه به تقاضای 30600 تنی برای این محصول میزان عرضه و قیمت افزایش یافت و در نهایت معامله 20 هزار تن شمش بلوم شرکت با میانگین نرخ 19965 ریال رقم خورد.  خلاصه عملکرد ماهانه فولاد خوزستان در بورس کالا در نمودارهای زیر قابل مشاهده است.