در آرزوی دلار تا نخورده! به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، میدان فردوسی را که سمت جنوب می روی حال و هوای شب عید در خیابان فردوسی موج می زند، خیابان مملو از جنب و جوش است، اما شلوغی ها بوی عید نمی دهد، بلکه بوی پول می دهد، بوی اسکناس!

بورس۲۴ : میدان فردوسی را که سمت جنوب می روی حال و هوای شب عید در خیابان فردوسی موج می زند، خیابان مملو از جنب و جوش است، اما شلوغی ها بوی عید نمی دهد بلکه بوی پول می دهد، بوی اسکناس! 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، مغازه های چرم فروشی خالی از جمعیت و است و پلاسکو که در آن حوالی قد برافراشته بود دیگر نیست، اما جمعیت تا دلت بخواهد هست.

مردم در جنب و جوش خرید سال نو که کم کم نزدیک می شود، هستند ریال را با دلار عوض می کنند تا از غافله رشد دلار جا نمانند، امروز هزار تومان، هزار تومان می ارزد، فردا ۹۹۰ تومان و روزهای بعد ریال ارزش دیگری دارد، هیچکس نمی داند دلار کجا مهار می شود.

مردم دلار می خرند که شب عید با حقوق ها و عیدی های الان بتوانند قدرت خرید الان را داشته باشند.

کاش هر شب رییس جمهوری سخنرانی داشت، تا دلار یک شبه ۲۰۰ تومان بریزد و مردم آنقدر غرق شادی و طرب که وقت ایستادن در صف دلار را نداشتند.

یاد فرهاد بخیر که می خواند: بوی عیدی بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی اسکناس تا نخورده...

با اینا زندگیمو سر می کنم

با اینا زمستون و سر می کنم