بیژن صادق مدیر عامل بیمه دانا در خصوص این آتش سوزی به خبرنگار بورس ٢۴گفت: بیمه دانا پوشش بیمه ای ساختمان وزارت نیرو را بر عهده داشته است...

بورس۲۴ : ساختمانی واقع در ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر تهران منتسب به وزارت نیرو ، از شب گذشته طعمه حریق شد که ظاهرا سازنده این ساختمان همان سازنده ساختمان پلاسکو بوده است.با این اوصاف احتمال حادثه مشابه پلاسکو و ریزش ساختمان دور از ذهن نیست. به همین دلیل باید بیمه گذاران با توجه به شرایط پیش آمده، در خصوص دریافت هزینه های بیمه خود اقدام کنند. ظاهرا بیمه دانا پوشش بیمه ای این ساختمان را بر عهده داشته است.

رسول تاجدار ، مدیر عامل بیمه البرز در خصوص حادثه آتش سوزی در ساختمان واقع در شمال شرقی میدان ولیعصر تهران به خبرنگار بورس۲۴ گفت: بیمه البرز در این ساختمان هیچگونه تعهد بیمه ای را تقبل نکرده و این ساختمان از طریق بیمه البرز بیمه نبوده است.

وی افزود: با توجه به این که ساختمان مربوط به وزارت نیرو است، احتمالا یکی از شرکت های بیمه میهن ، سینا ، ایران و یا دانا عهده دار مسئولیت بیمه آن است.

در این حال ، بیژن صادق مدیر عامل بیمه دانا در خصوص این آتش سوزی به خبرنگار بورس۲۴ گفت: بیمه دانا پوشش بیمه ای ساختمان وزارت نیرو را بر عهده داشته است.

وی ادامه داد: پس از آوار برداری و برآورد هزینه میزان خسارت مشخص خواهد شد و امیدواریم هر چه سریع تر میزان خسارت مشخص شود.

او دربرابر این سوال که ارزش این ساختمان و تعهد بیمه ای شرکت بیمه دانا چقدر بوده است ، عدد و رقم دقیقی را فاش نکرد.