به گزارش بورس٢۴، پس از صندوق بازنشستگی این بار بانک رفاه سهام حفاری شمال را نیز به صورت بلوکی عرضه می کند. بدین ترتیب، شاهد عرضه بلوک ۵.۴ درصدی حفاری با قیمت پایه هر سهم ۴۶٣٩ ریال در تاریخ بیست و سوم بهمن ماه خواهیم بود.