به گزارش بورس٢۴،بانک رفاه قصد عرضه ١.٨ درصد سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با قیمت قابل توجه ٢٣۴ تومانی به ازای هر سهم را دارد. گفتنی است،این بلوک قرار است در تاریخ بیست و سوم ماه جاری و به صورت یکجا و نقد عرضه شود.