به گزارش بورس٢۴،در روز سه شنبه مورخ١٧ /١١ /١٣٩۶ تعداد ٠٠٠ر٠٠٠ر١٠٠ سهم معادل ١٠ درصد از سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به عنوان پانصدونوزدهمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش "ساخت سایر محصولات شیمیایی" گروه و طبقه " ساخت صابون و پاک کننده ها، فرآورده های تمیزکننده و پرداخت کننده،انواع عطر و فرآورده های بهداشتی " در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد "شوینده" به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد