به گزارش بورس ٢۴، فعالیت حقوقی ها در بازار امروز با رشد خوب و قابل توجهی همراه شد. امروز فروش های بانک صادرات در نماد پتروشیمی داراب ادامه و به نظر می رسد بانک صادرات روند خوبی در خروج از برخی شرکت های بدون بازده را آغاز کرده است. این روزها شاهد حضور حقوقی جدیدی به نام آینده نگر مهر در ترکیب سهامداران بالای ١ درصدی توسعه معادن روی هستیم که با روند خرید بلوک و انتقال سهام به این شرکت به زودی سهامش به سطوح ١٠ درصد خواهد رسید.