صنعت زغال سنگ با ٩ درصد رشد شاخص به عنوان پربازده ترین صنعت بهمن ماه تا به امروز شناخته شده است...

بورس۲۴ : با گذشت دو هفته از بهمن ماه شاخص بورس تهران نه تنها بازدهی مثبت نداشت ، بلکه بازدهی مثبت 1 درصدی هفته گذشته خود را به زیان تبدیل کرد و 0.7 درصد افت داشت.

بررسی های بورس۲۴ نشان می دهد : در دو هفته سپری شده از بهمن ماه شاخص صنعت زغال سنگ بازدهی بسیار خوب 9 درصدی را به ثبت رسانده و به عنوان سودآورترین صنعت بورس شناخته شده است.

حال آن که شاخص ماشین آلات با سهم هایی همچون آبسال ، بوتان و تراکتورسازی رشد 5.5 درصدی را از خود به نمایش گذاشته و دومین صنعت پربازده بهمن ماه تا به امروز بوده است.

شاخص چند رشته ای صنعتی هم با رشد 4 درصدی و سهم های بزرگی همچون مدیریت سرمایه گذاری امید ، هلدینگ صندوق بازنشستگی ،سرمایه گذاری غدیر و گروه توسعه ملی ، سومین صنعت پربازده بازار در بهمن ماه بوده است.

اما بیشترین زیان در این مدت نصیب شاخص صنعت بیمه با عقبگرد 6.4 درصدی شده است.

شاخص صنعت خودرو با افت 5.5 درصدی و شاخص صنعت لاستیک با عقبگرد 4.7 درصدی دیگر صنایع زیان ده نیمه اول بهمن ماه بوده اند.

جدول زیر تغییرات شاخص 39 صنعت بورسی و شاخص بورس تهران را نشان می دهد:

شرح شاخص

شاخص درآخردی 96

شاخص در هفته دوم بهمن ماه

درصد تغییر

محصولات فلزی

23380

22393

4.2%

مواد دارویی

8671

8597

1%

انبوه سازی

668

655

1.9%

رایانه

12285

12507

1.8%

ماشین آلات

16044

16926

5.5%

فرآورده های نفتی

368031

356570

3.1%

کانی فلزی

21264

20340

4.3%

کانی غیر فلزی

2336

2243

4%

غذایی به جز قند

3499

3378

3.4%

زغال سنگ

1571

1712

9%

خودرو

17169

16222

5.5%

قند و شکر

9095

9250

1.7%

حمل و نقل

3771

3684

2.3%

وسایل ارتباطی

1909

1830

4.1%

سایر مالی

2226

2230

0

انتشار و چاپ

209693

217978

4%

محصولات کاغذی

10346

10636

2.8%

فلزات اساسی

60326

58852

2.4%

شیمیایی

6196

6309

1.8%

دستگاه های برقی

479517

478356

0

سرمایه گذاری ها

2060

2050

0

زراعت

6221

5940

4.5%

لاستیک

19721

18794

4.7%

چند رشته ای صنعتی

9396

9778

4%

رادیویی

1108

1125

1.5%

فنی مهندسی

724

722

0

کاشی و سرامیک

1805

1793

1%

بیمه

4712

4408

6.4%

منسوجات

1262

1259

0

مالی

133995

131186

2%

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

12057

12057

0

استخراج نفت

391

384

1.8%

محصولات چرمی

2017

1015

0

سیمان

587

579

0

بانک ها

582

568

2.4%

برق و گاز و آب و بخار

236

239

1%

اداره بازارهای مالی

78

76

2.5%

اطلاعات و ارتباطات

230

230

0

شاخص کل

98817

98133

7/.%