برنامه صادرات به کشورهای همسایه را در دستور کار خود داریم / عراق برایمان بازار خوبی است مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع خاک چینی عصر امروز تشکیل جلسه داد. سلیمان نوروزی مدیر عامل شرکت خاک چینی در خصوص اجرای پروژه جدید تولیدی شرکت گفت: این طرح بیش از ۸۸ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت و...

بورس۲۴ : مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع خاک چینی عصر امروز تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، سلیمان نوروزی مدیر عامل شرکت خاک چینی در خصوص اجرای پروژه جدید تولیدی شرکت گفت: این طرح بیش از ۸۸ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت و بخشی از هزینه ها از محل افزایش سرمایه، بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی و بخشی هم از طریق منابع داخلی شرکت تامین می شود.

وی در خصوص وام ارزی شرکت هم گفت: این وام ۱۲ میلیون یورو است و پس از دو سال تنفس ۶ سال دوره پرداخت خواهد داشت.

به گفته او شرکت برنامه احداث خط تولید انواع بلوک و پانل سبک گازی و ملات خشک را در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: خط تولید بلوک سبک گازی به ظرفیت اسمی ۱۸۹ هزار مترمکعب، پنل سبک به ظرفیت اسمی ۸۱ هزار متر مکعب و ملات خشک به ظرفیت حدود ۱۳ تن است.

نوروزی افزود: این طرح در راستای استفاده از سیلیس ضایعاتی حاصل از فرآوری کائولن تهیه می شود.

مدیر عامل«کخاک» گفت: با اجرای این طرح در سال اول که سال ۹۸ خواهد بود، ۱۱۷ میلیارد ریال به سود ناخالص شرکت اضافه خواهد کرد.

وی گفت: این طرح برای تولید ۹۰۰ مترمکعب بلوک و پنل در سه شیفت کاری و ۶ تن در ساعت ملات خشک در یک شیفت کاری در ۳۰۰ روز طراحی شده و تا ۱۵۵۰ متر مکعب تولید بلوک خواهد بود.

نوروزی گفت: در برنامه داریم تا ۳۰ درصد از محصول را صادرکنیم. آذربایجان یکی از شرکت هایی است که مذاکراتی برای فروش محصول انجام شده و عراق هم بازار خوبی است و این محصول در آنجا شناخته شده است.

سهامداران اجرای این طرح را به چالش کشیدند و گفتند: نمونه چنین طرحی در سایر شرکت ها اجرایی شده و مشتری برای محصولات تولیدی نیست و شرکت ها تعطیل شده اند.

مدیر عامل شرکت نیز در پاسخ گفت:مواد اولیه این طرح از ضایعات شرکت است و برنامه صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد و طرح توجیهی توسط شرکت معتبر نوشته شده است.این تولید با قیمت تمام شده معقولی برای مجموعه تمام می شود. همچنیناین کالا بر اساس استاندارد های روز جهان تولید خواهد شد. 

نوروزی در ادامه گفت: بر اساس طرح ارائه شده سرمایه شرکت از ۱۷۵ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد داشت.

گفتنی است، افزایش سرمایه شرکت به میزان ۱۸۵.۷۱ در این مجمع تصویب شد؛ این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران خواهد بود.