شاخص کل صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات ( ساختمان سازی ) از ابتدای مهر ماه تا کنون زیان ۵.١۶ درصدی داشته است که نشان می دهد با رشد قیمت ساختمان شاخص کل صنعت ساختمان در جهت منفی آن حرکت کرده است...

بورس۲۴ : قیمت مسکن از ابتدای مهر ماه سال جاری با رشد رو به رو شده به گونه ای که آخرین اوضاع معاملات مسکن در تهران نشان داده که آپارتمان های لوکس راحت تر از سال گذشته به فروش می رسد، حتی در برخی از مناطق تهران افزایش 50 درصدی در حجم معاملات مشاهده شده است، حال آن که در برخی مناطق نیز خرید مسکن به سختی صورت می گیرد.

بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت مسکن در دی ماه سال جاری در مقایسه با دی ماه سال گذشته حدود 15 درصد افزایش پیدا کرده است.

اما این که آیا رشد قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته منجر به افزایش بازدهی سهام ساختمانی شده یا خیر سوالی بود که خبرنگار بورس۲۴ آن را پیگیری کرده است.

این بررسی حاکی از آن است : شاخص کل صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات ( ساختمان سازی ) از ابتدای مهر ماه تا کنون زیان 5.16 درصدی داشته است که نشان می دهد با رشد قیمت ساختمان شاخص کل صنعت ساختمان در جهت منفی آن حرکت کرده است.

بازدهی سهام ساختمانی حاضر در بازار سهام از مهر 96 تاکنون

بازدهی

نماد

نام شرکت

 

60.83

ثزاگرس

سر. توسعه و عمران زاگرس

1

21.52

کیسون

کیسون

2

20.59

ثتوسا

سر. توسعه و عمران استان اردبیل

3

12.31

ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

4

10.78

ثنور

سر. کوه نور

5

9.39

وآذر

سر. توسعه آذربایجان

6

3.57

ثنام

سر. ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

7

-0.61

ثنظام

سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران

8

-1.48

ثاباد

آبادگران

9

-1.56

وثخوز

سر. توسعه خوزستان

10

-2.07

ثاخت

توسعه ساختمان

11

-2.33

آ س پ

آ.س.پ

12

-3.07

ثالوند

سر. مسکن الوند

13

-3.39

ثپردیس

سر. مسکن پردیس

14

-3.85

ثشاهد

سر. شاهد

15

-6.25

ثقزوی

عمران و سازندگی استان قزوین

16

-11.8

ثتران

سر. مسکن تهران

17

-12.1

ثرود

سر. مسکن زاینده رود

18

-12.7

وتوس

سر. توس گستر

19

-14.4

ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

20

-16.9

ثشرق

سر. مسکن شمال شرق

21

-17.9

کرمان

سر. توسعه و عمران استان کرمان

22

-18

ثنوسا

نوسازی و ساختمان تهران

23

-18.1

وساخت

سر. ساختمان ایران

24

-19.8

ثغرب

سر. مسکن شمالغرب

25

-20.5

ثاژن

سخت آژند

26

-26.2

ثعتما

سر. ساختمانی اعتماد گستر

27

41.96

ثاصفا

ساختمان اصفهان

28

8.38

ثفارس

عمران و توسعه فارس

29

3.86

ثمسکن

سر. مسکن

30

-18.9

ثامان

سر. سامان گستر اصفهان

31

این جدول نشان می دهد که بازدهی برخی از سهام ساختمانی هم راستا با رشد قیمت ساختمان بوده و برخی دیگر هیچ گونه عکس العملی نسبت به آن نشان نداده اند.

محمدرضا امینی مدیرعامل سرمایه گذاری مسکن در خصوص افزایش درآمد شرکت های ساختمانی با افزایش قیمت مسکن و ساختمان به خبرنگار بورس۲۴ گفت: مسلما نباید از تمام شرکت های فعال در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات انتظار افزایش بازدهی به تبعیت از تکانه مثبت بازار مسکن را داشت ، چرا که ما شاهد افزایش قیمت در مسکن های میان درآمدی بوده ایم و ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی های غیر از میان درآمدی همچنان با رکود مواجه هستند.مسلما با افزایش قیمت در بخش مسکن های میان درآمدی شرکت هایی که در این حوزه بیشتر فعالیت می کنند ، میزان درآمدشان افزایش خواهد یافت و در نتیجه می توان شاهد افزایش بازدهی این سهم ها در بازار سرمایه نیز بود. به عنوان مثال گروه سرمایه گذاری مسکن حدود 85 درصد از درآمد خود را از محل ساخت و فروش ساختمان های مسکونی دارد که 70 درصد از این مقدار مربوط به بخش میان درآمدی است که با رشد قیمت رو به رو بوده است و در نتیجه می توان انتظار افزایش بازدهی در این گروه را داشت.

وی افزود: پایداری سود در این گروه روز به روز بیشتر خواهد شد و ما به سمت سودآوری بیشتر پیش می رویم.