به گزارش بورس ٢۴، این روزها فروش های سنگین حقوقی ها به خصوص در نمادهای شاخص ساز باعث شده علی رغم رشد دلار و کامودیتی ها و نفت شاهد واکنش درست و حسابی بازار نباشیم. امروز بلوک ٣۵ میلیون سهمی پتروشیمی کرمانشاه مورد معامله قرار گرفت که فروشنده این بلوک هامون سپاهان و خریدار نفت و گاز پارسیان بود. این روزها مدبران اقتصاد و کوثر بهمن دو حقوقی جدیدی هستند که وارد ترکیب سهامداران بالای ١ درصد بانک سینا شده اند.