با گذشت تنها یک هفته از بهمن ماه شاخص بورس تهران حدود ١ درصد بازدهی مثبت به ثبت رسانده که نشان دهنده شروعی مناسب در بهمن ماه است...

بورس۲۴ : با گذشت تنها یک هفته از بهمن ماه شاخص بورس تهران حدود 1 درصد بازدهی مثبت به ثبت رسانده که نشان دهنده شروعی مناسب در بهمن ماه است.

در این یک هفته شاخص محصولات کاغذی بازدهی 7.3 درصدی را به ثبت رسانده و همچنان دو شرکت کارتن ایران و کاغذ کاوه پرنوسانترین سهم های بازار در این مقطع از زمستان بازار تلقی می شوند.

شاخص چند رشته ای صنعتی نیز با بازدهی مثبت 5.7درصدی دومین صنعت پربازده در هفته نخست بهمن ماه شناخته شده است ، شاخصی که سهام چهار هلدینگ بزرگ بازار یعنی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، سرمایه گذاری غدیر ، مدیریت سرمایه گذاری امید و صندوق بازنشستگی را در دل خود جای داده است.

شاخص صنعت شیمیایی هم در هفته نخست بهمن ماه 3.8 درصد رشد کرده تا خودی نشان داده و به عنوان سومین صنعت پربازده ماه یازدهم شناخته شود.

بررسی بورس۲۴ نشان می دهد : بیشترین زیان در این مدت نصیب شاخص صنعت خودرو با عقبگرد 4.6 درصدی شده است.

شاخص صنعت لاستیک با افت 3.8 درصدی و شاخص صنعت بیمه با کاهش 2.7 درصدی از دیگر صنایع منفی بهمن ماه بوده اند که عملا ورود خوب و امیدوار کننده ای به یازدهمین ماه سال نداشتند.

جدول زیر سود و زیان 39 صنعت بورسی در هفته آغازین بهمن ماه را نشان می دهد :

شرح شاخص

مقدار شاخص درآخر دی 96

مقدار شاخص در هفته اول بهمن ماه

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

23380

22933

1.9%

مواد دارویی

8671

8705

0

انبوه سازی

668

654

2%

رایانه

12285

12232

0

ماشین آلات

16044

16476

2.7%

فرآورده های نفتی

368031

366482

0

کانی فلزی

21264

21022

1.1%

کانی غیر فلزی

2336

2295

1.8%

غذایی به جز قند

3499

3406

2.7%

ذغال سنگ

1571

1630

3.7%

خودرو

17169

16378

4.6%

قند و شکر

9095

9390

3.2%

حمل و نقل

3771

3729

1.1%

وسایل ارتباطی

1909

1885

1.3%

سایر مالی

2226

2288

2.8%

انتشار و چاپ

209693

214140

2.1%

محصولات کاغذی

10346

11106

7.3%

فلزات اساسی

60326

60146

0

شیمیایی

6196

6430

3.8%

دستگاه های برقی

479517

478496

0

سرمایه گذاری ها

2060

2056

0

زراعت

6221

6442

3.5%

لاستیک

19721

18967

3.8%

چند رشته ای صنعتی

9396

9937

5.8%

رادیویی

1108

1121

1.2%

فنی مهندسی

724

740

2.2%

کاشی و سرامیک

1805

1832

1.5%

بیمه

4712

4585

2.7%

منسوجات

1262

1262

0

مالی

133995

131773

1.7%

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

12057

12057

0

استخراج نفت

391

404

3.3%

محصولات چرمی

2017

2017

0

سیمان

587

588

0

بانک ها

582

569

2.2%

برق و گاز و آب و بخار

236

238

1%

اداره بازارهای مالی

78

76

2.6%

اطلاعات و ارتباطات

230

230

0

شاخص کل

98817

99522

7/.%