به گزارش بورس ٢۴، حجم معاملات حقوقی ها امروز رشد خوبی داشت امکه نوید برگشت روند بازار را می دهد. امروز صندوق سرمایه گذاری امید ایرانیان که به تازگی به جمع سهامداران درصدی تامین سرمایه امید پیوسته خریدهای حمایتی خود در این سهم را ادامه داد. این روزها فعالیت صندوق های سمایه گذاری افزایش خوبی یافته است برای مثال صندوق ره آورد بانک مسکن در جمع سهامداران بالای ١ درصدی فولاد خوزستان و مسکن پردیس و پگاه خراسان و پگاه گلپایگان قرار گرفته است.