به گزارش بورس٢۴، بار دیگر بلوک مدیریتی ٧٨.٣٧ درصدی سهام حمل و نقل خلیج فارس با نماد حفارس به روی میز فروش می رود. گفتنی است، این بار قیمت پایه هر سهم ٢٧۵ تومان و تاریخ عرضه پانزدهم ماه جاری تعیین شده است.