مجمع شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ؛ مجمع شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران امروز تشکیل شد و به ازای هر سهم 90 ریال سود نقدی تقسیم کرد. سود محقق شده شرکت در سال مالی گذشته، 106 ریال بوده که مجمع بخش زیادی از آن را تقسیم کرد. سود نقدی تقسیم شده در مجمع امسال بیش از دو برابر سود سال گذشته است.

در این مجمع اعلام شد شرکت در حال انجام مذاکره برای معاملاتی بزرگ در بازار سرمایه است.

 

 

این خبر تکمیل می شود...