هرچه جذابیت سهام و ابزار این بازارها بیشتر باشد، حجم معاملات بیشتر و در نتیجه کارمزد و درآمد شرکت فرابورس افزایش خواهد یافت که این موضوع...

بورس۲۴ : معاملات بورس ها در هفته های گذشته مورد توجه بازار قرار گرفته و نمادهای وابسته از جمله فرابورس با رشد قیمت و افزایش تقاضا مناسبی همراه شده اند.

بازار فرابورس ایران خود شامل چند بازار شامل الف، ب و ج می باشد و عمده درآمد شرکت فرابورس از محل کارمزدهای اخذ شده از معاملات سهام پذیرفته شده در این بازار است و بدیهی ست که هرچه جذابیت سهام و ابزار این بازارها بیشتر باشد، حجم معاملات بیشتر و در نتیجه کارمزد و درآمد شرکت فرابورس افزایش خواهد یافت که این موضوع خود را در قیمت سهام  شرکت و سود خالص نشان خواهد داد.
شرکت فرابورس ایران از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 96.09.30 در مجموع 75 درصد پیش بینی درآمدهای حاصل از قراردادها که معادل 379 میلیارد ریال می باشد را محقق کرده است که به تفکیک در زمینه درآمد حق درج و پذیرش و حق عضویت توانسته به پوشش مناسب 92 و 103 درصدی دست یابد.

شرکت با ارزش مارکت حدود 243 میلیارد تومانی در دوره 6 ماهه 132 میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد رشد داشته است. درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها نیز در نیمه نخست سال به سطح 87 میلیارد ریال رسیده که نسبت به شش ماهه 95 با افزایش 41 درصدی همراه بوده است. همانگونه که مشاهده می شود تغییرات در این شرکت به تغییرات قیمتی منتج شده، افزایش شناوری سهم به همراه اقبال بازار عامل اصلی روند صعودی طی روزهای اخیر بوده است و به نظر می رسد بازار سرمایه با بررسی متغیرهای موجود به روند مثبت سهام شرکت فرابورس در میان مدت دل خوش کرده است.