به گزارش بورس٢۴، صدر تامین هم قصد عرضه بلوکی سهام فولاد مبارکه به میزان١.٧ درصد از سهام این غول فولادی را دارد. لازم به ذکر است،این بلوک در تاریخ چهارم بهمن ماه و با قیمت پایه هر سهم ٣١٠ تومان عرضه خواهد شد.