به گزارش بورس٢۴، امروز شاهد اگهی عرضه بلوک ١۵.٨ درصدی سهام ایران خودرو ازس وی سرمایه گذاری سمند و وکالتا از سوی شرکت نگار نصر بودیم. گفتنی است، این بلوک قرار است در تاریخ یازدهم بهمن ماه با قیمت پایه هر سهم ۴٠٢۴ ریال بر روی میز فروش برود.