افزایش سرمایه، شاید وقتی دیگر! مدیر عامل شرکت قند هگمتان در سخنانی در مجمع این شرکت گفت: شرکت قند هگمتان اقدام به بازسازی قسمت هایی از کارخانه کرده است. این شرکت ۱۵ تن مصرف چغندر خود را افزایش خواهد داد و سال ۹۵ برای اولین بار چغندر از خوزستان به شرکت آمد که این جذب در سال های آتی نیز ادامه خواهد داشت، همچنین...