مجمع به تقسیم سود نقدی رای منفی داد / سهامداران: سود کم است، نمی خواهیم مجمع عادی به طور سالانه شرکت بین المللی محصولات پارس عصر امروز با حضور بیش از ۸۰ درصدی سهامداران تشکیل جلسه داد و...

بورس۲۴ : مجمع عادی به طور سالانه شرکت بین المللی محصولات پارس عصر امروز با حضور بیش از ۸۰ درصدی سهامداران تشکیل جلسه داد. 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، قاسملو مدیر عامل شپارس در خصوص عملکرد شرکت در مجمع گفت: خوشبختانه پس از راه اندازی کارخانه جدید با ظرفیت ۱۹۵ هزار تند پودر ماشین لباسشویی شرکت توانست در شرایط خوبی قرار گیرد. 

وی گفت: فروش در سال مالی ۹۴ حدود ۸۵۷ میلیارد ریال و در سال ۹۵ حدود ۱۰۵۹ میلیارد ریال و در سال ۹۶ حدود ۱۵۱۸ میلیارد ریال فروش ثبت کرد، یعنی با دو رشد متوالی ۲۴ و ۴۳ درصد همراه بوده و در مجموع ۷۸ درصد رشد فروش در دو سال اخیر به ثبت رسیده است.

قاسملو ادامه داد:در طی مدت دو سال مجموع صنعت ۱۰ درصد هم رشد فروش نداشته است.وی گفت: شرایط مجموعه در حوزه صادرات هم روند مطلوبی داشته است.

قاسملو گفت: شرکت در حال نهایی کردن افزایش سرمایه از ۴۰۰ به ۵۱۵ میلیارد ریال است، شرکت توانسته پس از سه سال زیان دهی سال مالی مورد گزارش را با سود آ‌وری به پایان برساند.

وی درباره سهم شرکت از فروش بازار داخل گفت: در سال ۹۵ کل عرضه به بازار۴۵۰ هزار تن بوده که شپارس ۲۶۱۶۰ تن عرضه کرده و سهم ۵.۸ درصدی ثبت شد و در سال ۹۶ سهم شرکت از ۵.۸ به ۶.۹ رسیده و ۳۳۴۱۷ تن از نیاز ۴۸۰ هزار تنی بازار را تامین نموده است.

قاسملو در خصوص عملکرد مالی شرکت هم گفت: درآمد عملیاتی شرکت از ۱۰۵۸۶۵۱ میلیون ریال به ۱۵۱۷۷۸۶ میلیون ریال افزایش داشته که زیال ۶۰۴۰۳ میلیون ریالی شرکت به سود ۲۵۲۸ میلیون ریالی تبدیل و به ازای هر سهم ۱۴ ریال سود محقق شد.

این شرکت در پایان پیشنهاد تقسیم ۱۰ درصد از سود محقق شده را میان سهامداران تقسیم کرد این میزان به ازای هر سهم حدود ۱ ریال بود که این موضوع با ملاحظاتی در خصوص تخصیص سود به حق تقدم روبرو بود.

به گزارش خبرنگار ما از طرفی به دلیل کم بودن این عدد پیشنهاد عدم تقسیم سود را دادند و در نهایت تقسیم سود نقدی از سوی سهامداران منتفی اعلام شد و مجمع ترجیح داد سودی تقسیم نکند.