به گزارش کدال نگر بورس٢۴، حفارس در خصوص صورت های مالی ۶ ماهه خود اقدام به شفاف سازی و توضیحاتی نموده است.